Info

 Voor meer informatie:
 Om lid te worden  kunt u bellen of mailen,

secr : A. de Bie, USQUERT, Tel 0630203807
email; info@zielrietzangers.nl

De Zielrietzangers treden graag op, voor optredens in Noord-Groningen (incl. de stad) is de normale onkostenvergoeding € 200,-
 contact: J. Aldershof, voorzitter, 0630501662
email;  optreden@zielrietzangers.nl

Voor CD-verkoop kunt u contact opnemen met:
K. Kooij, J.F. Kennedylaan 26, 9988 SG  USQUERT, Tel: 0595-423782
email; cdverkoop@zielrietzangers.nl 

Privacydocument

Visserskoor De Zielrietzangers te Usquert beheert een aantal gegevens van haar leden. Het gaat om de namen,postadressen, e-mailadressen en telefoonnummers. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om afzonderlijk of collectief met de leden in contact te treden en worden niet aan anderen verstrekt.

De leden hebben toestemming verleend voor het beheer van deze gegevens.

Zodra iemand als lid terugtreedt, worden de gegevens van dat betreffende lid gewist.