Monumentaal Usquert, Zielrietzangers, deel 1, in molen Eva, 8 september 2018