Optreden voor Monumentaal Usquert op 8 september 2018 dl. 3