Optreden voor Monumentaal Usquert op 8 september 2018 in molen Eva te Usquert dl. 2