Bezoek Expeditie Grunn aan Usquert tijdens de braderie 5 mei 2019 met de Zielrietzangers.