Wie zijn wij

Zielrietzangers op Noordpolderzijl

Voor zover U ons niet kent, stelt het visserskoor de Zielrietzangers uit Usquert zich hierbij graag nader aan uw voor. Als vervolg op het optreden van een aantal (ex) voetballers als gelegenheidskoor op het 75 jarige jubileumfeest van de plaatselijke voetbalvereniging, werd een half jaar daarna op de elfde van de elfde in 1995 officieel het koor opgericht. Deze carnavaleske datum past wel bij het spontane en ongedwongen karakter van de zangersgroep en haar muzikaal trio. De Zielrietzangers ontlenen hun naam aan de afwateringsgeul die het getijdenhaventje van het dichtbij noordelijk van Usquert gelegen Noordpolderzijl verbindt met deWaddenzee; het Zielriet.
Het koor, bestaat voornamelijk uit leden afkomstig uit Usquert met aanvulling van enkele enthousiaste zangers uit de omgeving, en heeft tot nu toe een vrij constant ledental van ruim 20 zangers en 2 accordeonisten. De groep heeft geen dirigent. Door enkele leden zijn alle zangnummers van een eigen tekst voorzien, waarbij men zich van andere koren onderscheidt door uitsluitend in het Gronings te zingen. Bij de optredens wordt een professionele geluidsinstallatie gebruikt. Het koor valt verder op door haar markante presentator met komische noten in de persoon van Jaap Nienhuis, wel bekend als oud-Tv-weerman en van zijn medewerking aan talloze RTV Noord programma’s. Hij kondigt met veel verve het repertoire van eigen nummers aan waarin het vissersleven op de Wadden, het liefdesleven in vreemde havens en de avonturen aan boord op de verre zeeën maar ook het Hogeland wordt bezongen .